Grafické studio

Corporate design

LucziDesign Vám nabízí vytváří ucelené koncepce corporate designu včetně grafických manuálů.

Logotyp & Loga

Grafické značky (logotypy a piktogramy) jsou písmenným nebo grafickým znázorněním společnosti, produktu nebo jednotlivce. Jsou často nezbytnou součásti identifikace firmy.

Velkoplošná reklama

LucziDesigne studio realizuje mimo jiné i grafické návrhy velkoplošných reklam.

Reklamní tiskoviny

Naše grafické studio Vám taktéž nabízí reklamní tiskoviny. Jak jejich tvorbu grafickou, tak i výrobu samotnou - tisk.

Polepy aut, dopravních prostředků a výloh

Poplep automobilů, dopravních prostředků a výloh. Efektivní reklama, která osloví spoustu nových zákazníků.

Reklamní předměty

Kvalitní reklamní předměty jsou jedním z nejvhodnějších marketingových nástrojů.

Packaging design / Obalová grafika

Na úspěchu každého výrobku se velkou měrou podílí jeho obal. V této fázi propagace se můžete rázně odlišit od konkurence.

Časopisy, katalogy, brožury

Naše DTP studio je pro Vás připraveno vytvořit veškeré reklamní letáky, bulletiny, katalogy i časopisy.

Webové služby Velkoplošná reklama Polepy aut a výloh Reklamní tiskoviny Další služby